Νέα δεδομένα στις ανώτερες επιτρεπόμενες ποσότητες καυσίμων για την κίνηση των φορτηγών και λεωφορείων φέρνει η πρόσφατη τροποποίηση της συμφωνίας ADR (ΦΕΚ 2755/Β/3-7-2019) με την οποία επανακαθορίζεται η μέγιστη χωρητικότητα των δεξαμενών του καυσίμου είτε αυτό είναι υγρό είτε είναι αέριο.

Ο καθορισμός της χωρητικότητας των δεξαμενών υπολογίστηκε με βάση την ενεργειακή απόδοση του κάθε καυσίμου ανά λίτρο (MJ/ liter, δηλαδή ενέργεια μετρούμενη σε megajoule ανά λίτρο) και με ανώτερο όριο τα 54.000 MJ που σημαίνει ότι η συνολική μεταφερόμενη ποσότητα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 54.000 MJ ως προς την ενέργειά της. Έτσι, αν το φορτηγό ή το λεωφορείο κινείται μεπετρέλαιο, η ανώτερη χωρητικότητα των δεξαμενών ορίζεται στα 1.500 λίτρα και αυτό γιατί το «ενεργειακό περιεχόμενο» του ντήζελ είναι 36 MJ ανά λίτρο.

Με ανάλογο τρόπο καθορίστηκε ότι η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών υγραερίου LPG(υγροποιημένο αέριο πετρελαίου) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.250 λίτρα. Οι δεξαμενές για συμπιεσμένο φυσικό αέριο CNG δεν θα υπερβαίνουν τα 1.080 κιλά (η μονάδα διάθεσης του φυσικού αερίου είναι το κιλό) που αντιστοιχεί σε δεξαμενές χωρητικότητας 1.830 λίτρων.

Στα 1.080 κιλά, ορίστηκαν και οι δεξαμενές για καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, αλλά εδώ ο όγκος των δεξαμενών σε λίτρα είναι πολύ μικρότερος.

Τέλος, αν κινείται με υδρογόνο, η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4.909 κυβικά μέτρα, καθώς η ενέργεια του υδρογόνου είναι χαμηλή (11 MJ ανά Nm3 (Κυβικό μέτρο υπό κανονικές συνθήκες = Nm3).

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι με τις πρόσφατες προσθήκες στον νόμο ADR (μεταφοράς επικίνδυνων) η χωρητικότητα των δεξαμενών προσδιορίζεται από την ενέργεια του κάθε καυσίμου και με όριο τα 54.000 MJ ενέργειας.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διευκρίνιση ότι, αν υπάρχει η δεξαμενή προσαρμοσμένη στορυμουλκούμενο, αυτή μπορεί να έχει χωρητικότητα μέχρι 50O λίτρων.

Επίσης, εμπορευματοκιβώτιο ασφαλισμένο επί του οχήματος που περιέχει εξοπλισμό π.χ. ψυκτικό μηχάνημα για χρήση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος του οχήματος και ωφελείται από τις ίδιες εξαιρέσεις αναφορικά με το καύσιμο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμού.