Ευθυγραμμίσεις αξόνων

Η υπηρεσία Ευθυγράμμιση αξόνων, αναφέρεται στην επισκευή και διόρθωση από το προσωπικό του μηχανουργείου μας, με την χρησιμοποίηση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, όπως η ηλεκτρονική ευθυγράμμιση μάρκας CORCHI ,των εξαρτημάτων εκείνων του φορτηγού ή της επικαθήμενης που είναι υπεύθυνα για την ομαλή και κυρίως ασφαλή συμπεριφορά του εκάστοτε οχήματος στον δρόμο.

Πρόκειται για μια πολύπλοκη και συγχρόνως σημαντική εργασία, κυρίως για τα μεγάλα και βαριά οχήματα όπως είναι τα φορτηγά και οι επικαθήμενες καρότσες, η οποία αν δεν γίνει καθόλου ή ακόμα και με λάθος τρόπο, μπορεί, εκτός των παραπάνω που αναφέραμε, να οδηγήσει και σε φθορές σε άλλα εξαρτήματα του οχήματος που είναι πολύ σημαντικά για την οδική ασφάλεια  όπως π.χ. ανώμαλες φθορές στα ελαστικά .


TOP