Εξαέρωση Τεμπέλη

Το μηχανουργείο μας, είναι από τα πρώτα και ίσως το μοναδικό στην Θεσσαλονίκη που έχει ειδικευτεί στην τοποθέτηση και επισκευή - εξαέρωση των αξόνων τύπου 'τεμπέλη - τιμόνι'.Πρόκειται για τους άξονες που εκτός του ότι έχουν την δυνατότητα να σηκώνονται ψηλά ,όταν το φορτηγό αυτοκίνητο δεν είναι φορτωμένο, με αποτέλεσμα να μην φθείρονται τα ελαστικά του ,μπορούν και να είναι διευθυντήριοι , ώστε να βοηθούν πολύ στον έλεγχο διεύθυνσης του αυτοκινήτου.  Η μεταφορά της κίνησης στον άξονα τεμπέλη - τιμόνι , που συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος του φορτηγού αυτοκινήτου, γίνεται με την χρήση κλειστού κυκλώματος υδραυλικών μπουκαλών που είναι συνδεδεμένο με τον ατέρμονα του φορτηγού.

TOP