Οπίσθιοι (Τεμπέλης)

Η υπηρεσία Τοποθέτηση οπίσθιου άξονα "τεμπέλη",αναφέρεται στην προσθήκη από το μηχανουργείο μας,ενός ακόμα άξονα πίσω από το διαφορικό του διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου ώστε αυτό να μετατραπεί σε τριαξονικό. Ο άξονας αυτός έχει την δυνατότητα να σηκώνεται ψηλά όταν το αυτοκίνητο δεν είναι φορτωμένο, με αποτέλεσμα τόσο να μην φθείρονται τα ελαστικά του όσο και το μειωμένο κόμιστρο στα διόδια, λόγω του ότι το αυτοκίνητο με τον άξονα ψηλά θεωρείται διαξονικό. 

Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ,ο άξονας αυτός να είναι και διευθυντήριος, δηλαδή να στρίβει σε συνεργασία με τον μπροστινό.Η εταιρεία μας έχει πλέον εξειδικευτεί σε αυτήν την υπηρεσία, τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συντήρηση των αξόνων αυτού του τύπου.

Παραδείγματα τοποθέτησης αξόνων

Φορτηγά MAN

Φορτηγά Mercedes

Mercedes 1 (2553)

Mercedes 2 (1844)

Mercedes 3 (1824)

Mercedes 4 (1827)

Φορτηγά Actross

Φορτηγά Volvo

TOP