Μπροστά από το διαφορικό

Η υπηρεσία Τοποθέτηση άξονα μπροστά από το διαφορικό ,αναφέρεται στην προσθήκη από το μηχανουργείο μας,ενός ακόμα άξονα μπροστά από το διαφορικό του διαξονικού ή τριαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου ώστε αυτό να μετατραπεί αντίστοιχα σε τριαξονικό ή τετραξονικό. Ο άξονας αυτός έχει την δυνατότητα να σηκώνεται ψηλά όταν το αυτοκίνητο δεν είναι φορτωμένο, με αποτέλεσμα τόσο να μην φθείρονται τα ελαστικά του όσο και το μειωμένο κόμιστρο στα διόδια, λόγω του ότι το αυτοκίνητο με τον άξονα ψηλά θεωρείται διαξονικό. Είναι άξονες ελαφριού τύπου και για αυτό τον λόγο τους τοποθετούμε σε φορτηγά αυτοκίνητα που δουλεύουν κυρίως σε ασφάλτινους δρόμους.  
 
Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ,ο άξονας αυτός να είναι και διευθυντήριος, δηλαδή να στρίβει σε συνεργασία με τον μπροστινό.Η εταιρεία μας έχει πλέον εξειδικευτεί σε αυτήν την υπηρεσία, τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συντήρηση των αξόνων αυτού του τύπου.

Παραδείγματα τοποθέτησης αξόνων

Διαφορικό MAN

Διαφορικό Mercedes

Διαφορικό Volvo

VOLVO FH 440 EURO 5

TOP