Σασί

Σασί Νο1 (Mercedes 2635) - Πρίν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο1 (Mercedes 2635) - Μετά την ευθυγράμμιση

Σασί Νο2 (Man 26.464) - Πρίν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο2 (Man 26.464) - Μετά την ευθυγράμμιση

Σασί Νο3 (Actross 1835) - Πρίν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο3 (Actross 1835) - Μετά την ευθυγράμμιση

Σασί Νο4 (Volvo FH) - Πρίν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο4 (Volvo FH) - Μετά την ευθυγράμμιση

 

Σασί Νο5 (Daf XF) - Πρίν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο5 (Daf XF) - Μετά την ευθυγράμμιση

Σασί Νο6 (Volvo F16) - Πρίν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο6 (Volvo F16) - Μετά την ευθυγράμμιση

Σασί Νο7 (Scania R530) - Πριν την ευθυγράμμιση

Σασί Νο7 (Scania R530) - Μετά την ευθυγράμμιση

Σασί Νο8 (Mercedes 1824) - Πριν την ευθυγράμμιση 

 

Σασί Νο8(Mercedes 1824) - Μετα την ευθυγράμμιση


TOP